För att alla ska kunna spela med har samma ackord tagits upp på de olika instrumenten. Ackorden har C- durskalan som grundtonart och är av formen dur, moll och durseptima, i den ordningen. Dessutom tas Bb (B)- och Eb -durackordet upp. 

Tutorialerna ska ses som en början från vilken man kan gå vidare. Om något känns svårt, räcker det oftast med några ackord för att kunna spela med, man behöver inte kunna allting. Stoppa tutorialerna på lämpliga ställen för att se hur ackorden och grundkompen ska spelas.  

 

Bastoner 

Basen spelar oftast ackordets grundton. Tutorialen visar det enklaste sättet att spela bastoner för tre olika ackord; dur, moll och durseptimackord. För tonen F visas det två olika sätt, annars är tonen den samma för alla tre ackord. De öppna strängars toner har lämnats bort, eftersom det blir svårt att visa vilken sträng som skall spelas. Därför har toner som kan spelas med öppna strängar i tutorialerna spelats med grepp. I bilderna på ackorden har platserna där de olika tonerna kan tas omringats, vilket visar flera alternativ för samma baston.  

Gitarrackord 

I bilderna för gitarrackorden visas spelsätt, som inte använder barré (man spelar med pekfingret över alla strängar), medan barré har använts i filmerna för spelbarhetens skull. Barrégreppet är ofta svårt för många begynnande gitarrister. Härvid väljer var och en hur man vill göra. Gitarrstudenten rekommenderas dock att också bekanta sig med åminstone något barrégrepp. De vanligaste barrégreppen är F och Bm (Hm). I filmerna visas både hur man kan spela med högerhänt och med vänsterhänt gitarr.I vissa fall lider åskådligheten av att gitarrens hals är ganska smal på filmen. Bilden på greppet finns dock alltid med som referens.  

Pianoackord 

Piano spelar man lika både som höger- eller vänsterhänt. Septimackordet har åskådliggjorts så att septiman ligger överst, och inga omvändningar har använts.  

Ackord på ukulele 

Eftersom ukulelens hals är så smal, skulle en film där man spelar på ukulele bli otydlig om man vill visa hur ackorden spelas. Därför har de olika ackorden märkts ut som prickar på en ukuleles hals i stället för att spela dem. I ljudfilen kan man dock höra de olika ackorden. Filmerna visar spelsättet för både höger- och vänsterhänt ukulele.  

Trummor, grundkomp 

I tutorialen visas fem olika grundkomp i sin mest grundläggande form: ¾ -komp (valskomp), 2/4 -komp (”humppakomp”), beatkomp, 6/8 -komp och 1/16 -komp. Notexempel bifogas.  

Utgående från dessa tutorialer kan var och en hitta några enkla ackord eller kompfigurer, några svårare och kanske få en uppfattning om vad mer man vill lära sig. Trumkompen har skrivits med programmet Noteflight. 

Text och video: Carita Lagerspetz 

Populära taggar

101, 102, 103, 104, 100, 97, 21

Peppes studio – KRITOR

Lär dig att rita med olika sorts kritor med Peppe… läs mera »

97, 98, 99, 100, 21

Peppes studio- BLÄCK & TUSCH

Bekanta dig med olika sätt att rita och måla med… läs mera »

79, 80, 85, 86, 22

Musikteknologi – Redskap för kreativt tänkande

Förutom studioprogram finns det också andra slags online-musikprogram att experimentera… läs mera »

79, 80, 81, 82, 83, 84, 22

Musikteknologi – Digitalt musikskapande

Digitalt musikskapande är ett steg ut i mediernas värld. Musik… läs mera »

76, 78, 22

Interaktivt material med Microsoft PowerPoint och Google Slides

Både Microsoft Powerpoint och Google Slides kan vara användbara verktyg… läs mera »

77, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 22

Utveckla spelförmåga – Bandkunskap

Tutorialerna presenterar de vanligaste ackorden och grundkompen på fem olika… läs mera »

22, 21, 76, 24

SFV:s idébank för distansundervisning

I april 2020 samlade Svenska Folkskolans vänner in tips för… öppna länken »

22, 75, 68, 24

SLS – Finlands svenska folkdiktning

Det av Svenska Litteratursällskapet i Finland utgivna verket Finlands svenska… öppna länken »

70, 71, 74, 22

Symfoniorkestern i fokus

Symfoniorkestern och dess instrument, olika musikstilar och genrer ingår i… läs mera »

73, 72, 22, 24

Presentation av Musikhuset

Följ med på en rundvandring i Musikhuset i Helsingfors. Ida… öppna länken »