Helsingfors stadsorkester (sv) 

Helsingfors stadsorkester bjuder på ett digert och välgjort material på svenska, dessutom illustrerat med fina, tidstypiska konstverk.  

Lär dig att lyssna på klassisk musik presenterar kortfattat musikexempel, tonsättare och instrument från olika tidsperioder. Man förklarar hur rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg och dynamik tar sig uttryck eller förändras under varje tidsperiod och jämför musik från olika tider utgående från dessa element. Materialet är relativt överskådligt och lämpar sig t ex för tillvalsmusiken i grundskolans högre klasser, samt för gymnasiet.  

Länk: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sv/lar-dig-att-lyssna-pa-klassisk-musik 

 

Med Träna örat-programmet kan man lyssna på klassisk musik längs en liten motionsstig med olika övningar. De kortaste lyssnarövningarna är bara 5 minuter långa, medan de längsta omfattar verk som är ca 45 minuter långa. Det finns 14 olika omfattande spellistor till programmet, allt från ”Barockens krumelurer” och ”Älskade symfonier” till ”Upptäcktsfärder i Finland”. Från varje spellista finns det dessutom direkt länk till Spotify, vilket underlättar lyssnandet när man slipper söka upp lyssnarexemplen och sammanställa listorna själv.  Olika delar av materialet kan användas på alla stadier.  

Länk: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sv/trana-orat-programmet 

 

Orkestern – en liten by presenterar de olika instrumentgrupperna som helheter; var de sitter, hurdana uppgifter de har i orkestern och med vem/vilka andra instrument/instrumentgrupper de samarbetar. Användbart på alla stadier.  

Länk: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sv/orkestern-en-liten-by 

 

I Kompositionernas fruktkorg får man kort bekanta sig med musikens arkitektur, hur en uvertyr, solokonsert eller symfoni är uppbyggd. Vidare förklaras nio olika begrepp som gäller former i de symfoniska verkens satser (t.ex. rondo eller menuett), men fyra av dessa begrepp har inte översatts till svenska. 

Det mest användbara i detta paket är en ordlista med 65 musikaliska termer. Materialet lämpar sig till exempel för tillvalsmusiken i grundskolans högre klasser samt gymnasiet.  

Länk: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sv/kompositionernas-fruktkorg 

 

YLE – Orkesterikone (fi)

Yles nätmaterial ”Orkesterikone” finns tyvärr inte på svenska, men det är ett digert, mycket användbart material, där man kan göra vissa delar oberoende av språk. Materialet kan tillämpas på alla stadier.  

I Orkesterikone /Soita orkesterikonetta spelar Radions symfoniorkester Jean Sibelius Finlandia. Genom att trycka på ett instrument på sittordningen kan man både se bilder på instrumentet och höra vad det spelar just i den stunden. På det sättet kan man följa med enskilda stämmor. När man trycker en gång till återgår klangbilden till det normala.  

De instrument/instrumentgrupper som spelar utmärks med vitt på schemat och dirigentens rörelser syns hela tiden i en skild ruta. Detta material kan användas och tillämpas på alla stadier. 

Länk: https://yle.fi/aihe/orkesterikone  

 

I Soitinesittelyt presenterar symfoniorkesterns musiker sina instrument i korta välgjorda videosnuttar. Dessutom kan man testa sina egna instrumentkunskaper genom att i sex olika lyssnarexempel försöka urskilja vilket instrument som spelar.  

Länk: https://yle.fi/aihe/orkesterikone/soitinesittelyt 

 

Musiikkitieto presenterar de vanligaste byggstenarna i musiken, såsom tonhöjder, notvärden, dur och moll m.m. I många fall finns här också inspelade musikexempel och fina illustrationer.  

Länk: https://yle.fi/aihe/orkesterikone/musiikkitieto 

 

Kapitlet Finlandia presenterar historien bakom själva verket och i Sibelius kan man läsa om och följa Sibelius fotspår i Tavastehus, Wien och Sankt Petersburg.  

Länk: https://yle.fi/aihe/orkesterikone/finlandia 

Länk: https://yle.fi/aihe/orkesterikone/sibelius 

 

Norrköpings symfoniorkester (sve)

Norrköpings Symfoniorkester presenterar orkesterinstrumenten på sina webbsidor på ett mycket enkelt sätt, skrivet för barn på de lägre klasserna i grundskolan. Till alla presentationer finns en video där musikerna spelar en kort melodi på respektive instrument. Det som gör det extra intressant är att melodierna är allt från klassiska pärlor till jazz, musik från tv-serie och Abba-låtar.  

Länk: https://www.norrkopingssymfoniorkester.se/instrument 

 

Åbo filharmoniska orkester (fi + lite sv) 

Åbo filharmoniska orkester har en del material också för skolelever och studerande. Tyvärr är det mesta på finska, till exempel själva instrumentpresentationerna, men som träning i finska och samarbete över ämnesgränserna kan det fungera bra.  

Taputin – guiden för nya konsertbesökare finns däremot också på svenska. Svar till de vanligaste frågorna som Hur skall jag klä mig på en konsert? När skall jag applådera? Vad skall jag göra med telefonen under konserten? Grundskola + gymnasium. 

Länk: https://www.tfo.fi/sv/barn-och-ungdomar/taputin-guide-nya-konsertbesokare 

 

Peli – miksaa Mozart är en trevlig uppgift där eleverna får mixa och mixtra med ljudet till Mozarts symfoni nr 40. Genom att ändra på volymknapparna kan man ta fram vissa instrument, dölja andra och på det sättet lyssna på hur de olika instrumenten egentligen spelar. Grundskola + gymnasium. 

Länk: https://www.tfo.fi/fi/lapset-ja-nuoret/miksaa-mozart  

 

Tutustu soittimiin finns bara på finska och är mycket faktabetonat; hur man stämmer instrumenten, vilket omfång de har, hur man spelar på dem, hur ljudet föds i respektive instrument m.m. Materialet passar bäst för äldre elever i samarbete med undervisningen i finska. Tillvalsmusik i grundskola + gymnasium. 

Länk: https://www.tfo.fi/fi/lapset-ja-nuoret/tutustu-soittimiin 

 

Text: Marina Lindholm

Populära taggar

113, 114, 21

Grunderna i serieteckning

Börja med serieteckning nu! läs mera »

41, 112, 97, 21

Peppes studio – DOKUMENTERING

Peppe ger tips på hur man kan ta bra foton… läs mera »

109, 110, 111, 100, 97, 21

Peppes studio – KOL, BLYERTS & GRAFIT

Lär dig olika tekniker med blyertspenna, kol och grafit med… läs mera »

106, 107, 108, 100, 97, 21

Peppes studio – AKVARELL & GOUACHE

Undersök akvarellens och gouachens möjligheter med Peppe i Peppes studio. läs mera »

105, 97, 21

Peppes studio – FÄRGPENNOR

Bekanta dig med färgpennornas möjligheter med Peppe i Peppes studio läs mera »

101, 102, 103, 104, 100, 97, 21

Peppes studio – KRITOR

Lär dig att rita med olika sorts kritor med Peppe… läs mera »

97, 98, 99, 100, 21

Peppes studio- BLÄCK & TUSCH

Bekanta dig med olika sätt att rita och måla med… läs mera »

54, 61, 94, 95, 96, 24, 21

Google Earth – Kraftigt verktyg för utforskande av stadsplanering och arkitektur

Google Earth fungerar utmärkt som verktyg då man jobbar med… öppna länken »

79, 80, 85, 86, 22

Musikteknologi – Redskap för kreativt tänkande

Förutom studioprogram finns det också andra slags online-musikprogram att experimentera… läs mera »

79, 80, 81, 82, 83, 84, 22

Musikteknologi – Digitalt musikskapande

Digitalt musikskapande är ett steg ut i mediernas värld. Musik… läs mera »