Vibroakustisk terapi

Vibroakustisk terapi utnyttjar lågfrekventa ljud, till exempel sinusvågrörelser, för att behandla klienten. Vibroakustisk terapi är snarare ljud- än musikterapi, och har ofta en anknytning till alternativ medicin. Metoden presenteras här:  https://www.youtube.com/watch?v=7fkeLrZwlmw&t=33s 

 

Binaural musik

Binaural musik (Binaural Music eller Binaural Beats) baserar sig på att ljudvågor har olika fysikaliska egenskaper som kan utnyttjas för att påverka hjärnvågorna. Man måste lyssna på binaural musik med hörlurar eftersom den är inspelad så att vissa frekvenser hörs i höger och vissa i vänster hörlur, vilket leder till att man hör vibrationer eller “slag”.

● skillnad 1 – 4 Hz = deltavågor, associeras med djup sömn och avslappning

● skillnad 4 – 8 Hz = thetavågor, associeras med REM -sömn, minskar ångest, främjar avslappning, meditation och kreativitet

● skillnad 8 – 13 Hz = alfavågor, främjar avslappning och positivitet och minskar ångest

● skillnad 14 – 30 Hz = betavågor, ökar koncentration, uppmärksamhet och problemlösningsförmåga samt förbättrar minnet.

För att metoden ska ha önskad verkan borde man lyssna på binaural musik i minst 30 min varje dag.  Observera att terapiformen inte rekommenderas för epileptiker.

Läs mer: https://www.healthline.com/health/binaural-beats#potential-benefits

 

Vitt brus

Vitt brus (White Noise) är bakgrundsbrus i obestämd tonhöjd som kan ha en avslappnande effekt. Vitt brus är monotont och döljer eller maskerar andra, störande ljud. Vanliga ljud med samma effekt är till exempel luftkonditioneringsbrus eller bruset från en radio inställd på en frekvens utan sändning. Det finns också brus av andra “färger”, beroende på vilket frekvensområde de återspeglar. Principen och användningen är dock de samma. Vitt eller annat brus kan hjälpa då man vill somna, mildra tinnitus eller slappna av. Det finns många appar för vitt brus, och olika apparater som genererar det.

Läs mer: https://www.audionova.se/blog/hoersel-och-hoerselfoerlust/vitt-brus/

 

Klangskålsterapi

Ytterligare en terapiform som bygger på ljud, snarare än på musik, är klangskålsterapi. Det finns många aktörer, till exempel på sociala medier, som förevisar klangskålsterapi för avslappning. Terapiformen har också anknytning till yoga och österländsk meditation. 

Klangskålsterapin, som också kallas klangmassage skapades av Peter Hess i mitten av 1980-talet. Klangskålarnas vibrationer kan bidra till ett ökat välbefinnande. Klangskålar kan tillverkas av olika metaller, glas eller kristall. De toner och övertoner de avger uppfattas som avslappnande och terapin fungerar bäst live. Terapeuten spelar på skålarna i valfri ordning. Ibland placeras skålarna på den liggande patientens kropp, för att leda vibrationerna direkt in i kroppens vävnader.

Läs mer: https://www.thelighthousesweden.se/klangmassage.php

 

Naturljud

Vi upplever naturens ljud som avslappnande, eftersom vi är en del av naturen. Ljud som känns trygga: vindsus, vågskvalp, eko i grottor, till och med regn och åska kan fungera avslappnande. Också djurläten som fågelsång, syrsornas spel eller kattens spinnande kan fungera avslappnande, allt efter situation och smak.

Det finns appar där man kan kombinera avslappnande naturljud med musik till en individuell mix som man somnar bra till. Dessa appar kan laddas ner i telefonen. En del avslappningsmusik har färdigt inkluderade naturljud. På samma sätt som med musik, är också preferenserna för naturljud individuella. En del kan till och med uppfatta dem som störande. Ett vedertaget faktum är ändå att människor mår bra av att vara i naturen och ljuden kan ge liknande upplevelser trots att man inte ens går ut. I vissa fall kan naturljud också lindra känslor av ensamhet. Till sist måste vi ändå säga att tystnad ibland är det absolut bästa för avslappning.

 

Musikterapi

Teppo Särkämö, doktor i psykologi, har undersökt olika metoder att använda musik i rehabiliteringen av stroke- och parkinsonpatienter. Hans musikterapi har utgått från kända, existerande musikstycken som man lyssnat på, sjungit och spelat. Detta framgår ur hans artikel i läkartidningen The Lancet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28663005/

Musikbaserade terapiåtgärder kan ha effekt på bland annat motorik, tal eller kognition. Musikbaserad rehabilitering kan hjälpa strokepatienter och Parkinsonpatienter att återhämta sig snabbare. Musikterapi kan förbättra den motoriska kontrollen, behandla talrubbningar och lindra kognitiva störningar efter stroke. Också hos personer med minnessjukdomar och andra åldersrelaterade hjärnsjukdomar har man noterat förbättrad kognitiv funktionsförmåga, bättre humör och bildning av nya minnen efter att klienterna lyssnat på musik eller sjungit tillsammans med anhöriga eller skötare. Även om det behövs mera forskning för att säkerställa effekten av musik inom den neurologiska rehabiliteringen, verkar musikbaserade åtgärder vara lovande strategier. De positiva effekterna av musikterapi verkar inte ha något samband med patienternas musikintresse. Enligt Teppo Särkämö bygger de på musikens förmåga att stimulera och forma hjärnan.

Läs mer: Särkämö, Teppo 2015. https://www.sttinfo.fi/tiedote/musikterapi-kan-hjalpa-minnessjuka-och-strokepatienter?ublisherId=21481116&releaseId=29693839

 

Funktionsinriktad musikterapi

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en icke-verbal metod som hjälper mot ett brett register av intellektuella funktionsnedsättningar. Också personer med koncentrations-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter kan gynnas av funktionsinriktad musikterapi. FMT utvecklades av Lasse Hjelm i Uppsala åren 1975–1989. Grundmetoden handlar om att terapeuten spelar tillsammans med dem som ska rehabiliteras.

FMT-metoden går ut på att med hjälp av specialkomponerade musikkoder förbättra människors funktionsnivå. Tanken är att en utökad rörelserepertoar stimulerar till bättre kroppskontroll, perception och andning, samt till en bättre samordning av de neuromuskulära processerna. Funktionsinriktad musikterapi som medicinsk rehabilitering och habilitering för personer med handikapp och olika grader av funktionsnedsättning har utövats i nästan 30 år. 

Läs mer: http://www.fmtutbildning.se/lassehjelm.html

Funktionsinriktad musikterapi i Finland presenteras på följande nätsida: https://fmt-tmt.fi/fmt-medoden/  

 

Intresserad av studier inom musikterapi?

Bekanta dig med följande sida:  https://www.musiikkiterapia.net om du är intresserad av att studera musikterapi.

Man kan också studera musikterapi vid Konstuniversitetet i Finland. https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/erillinen-opintokokonaisuus/A2410/3405

 

Text: Carita Lagerspetz

 

Populära taggar

132, 170, 173, 174, 24

Årets ”floppar”, en kommentar till Årets toppar inom visuell kommunikation!

Varje år välj årets toppar ”Vuoden huiput” inom visuell kommunikation!… öppna länken »

24, 179, 51, 21

Wikimedia Commons – En skattkista av digitala bilder och annat mediamaterial

Wikimedia Commons är ett massivt digitalt arkiv med bilder och… öppna länken »

24, 64, 46, 175, 176, 177, 178, 21

Yle Vetamix – Konsthistoria från stenålder till nutid

“Häng med i serien om olika epoker inom konsthistorien, från… öppna länken »

24, 172, 21, 22

Fyrk.fi – Ger en överblick över bidrag och stipendier som går att ansöka om

På Fyrk.fi hittar man alla olika bidrag och stipendier som… öppna länken »

170, 132, 168, 24

Grafia ry

Intresseorganisation för visuell kommunikation Grafia ry öppna länken »

24, 122, 168, 171, 21

Illustratörerna i Finland r.f.

Illustratörerna i Finland r.f. representerar finska illustratörer och för deras… öppna länken »

24, 54, 162, 61, 168, 21

Archinfo – Finska arkitekturens fanbärare

Archinfos verksamhet fokuserar på tre nyckelområden: att öka den allmänna… öppna länken »

24

Book Cover Archive – Mer än 1000 intressanta bokomslag

En fantastisk resurs med mer än 1000 intressanta bokomslag. Fokus… öppna länken »

24, 50, 169, 139, 21

Koulukuvis – Lärostoff från bildlärare till bildlärare

Koulukuvis erbjuder ett gediget material som man kan använda som… öppna länken »

24, 125, 165, 166, 21

Pixelanimation i Piskel

Piskel är ett gratis webläsarbaserat program där man kan göra… öppna länken »