Musik samverkar med andra konstarter i medievärlden, inte minst med filmen. Undervisningen ska öppna möjligheter för framtida förkovran i en process av livslångt lärande, fast man i skolsammanhang bara kan erbjuda grunderna. Kunskapen att skapa musik digitalt ger utlopp för individens kreativitet. 

Digitalt musikskapande leder uppmärksamheten till musikens egenskaper. Musik har rytm, tonhöjd, tonstyrka, klangfärg och andra egenskaper, som man kan påverka med studioprogram. Digitalt musikskapande är i högsta grad en estetisk process och kräver analys av befintligt musikmaterial. Detta är krävande, vilket kan avskräcka, men också belönande och ökar förståelsen och respekten för den musik som omger oss. 

 

Skapa musik digitalt

Att spela in och skapa musik digitalt tillför en möjlighet att ändra på ljud i efterskott och även påverka ljud som andra har producerat. Under vanligt musicerande kan man bara påverka det ljud man själv skapar för tillfället. Det finns stora likheter mellan olika studioprogram, vilket betyder att om man förstår sig på ett program, kan man sannolikt lära sig ett annat ganska lätt. 

Det finns flera olika studioprogram, med vilka man kan skapa musik enkelt och gratis. Här behandlas först GarageBand, som är ett program som hör till iOs –datorer, lärplattor och vissa telefoner. Om programmet inte finns på enheten, går det att ladda ner avgiftsfritt. Det andra programmet som heter BandLab behöver inte laddas ner, utan finns online på nätet. Man behöver bara skapa ett konto. Tutorialerna startar från grunderna och avancerar i komplexitet, dock inte till helprofessionell nivå. 

 

Presentation av GarageBand

I den första tutorialen visas grunderna för att spela in med GarageBand.

 

Den andra tutorialen går man igenom bearbetning av spår i GarageBand.

 

Eftersom det finns tutorialer om hur man kan skapa musik i GarageBand, är det motiverat att visa exempel på hur denna musik kan komma till användning. I tutorialen visas hur en ljudfil kan exporteras till iMovie. IMovie hör också till ios -programpaketet.

 

Att lägga till ljudfiler i iMovie

 

GarageBand på iPad

GarageBand finns dessutom som en app till iPad.

I den här tutorialen presenteras GarageBand på iPad och hur ljudfilen kan exporteras till iMovie.

 

BandLab

BandLab är ett annat program för att skapa musik digitalt. I följande tutorial presenteras möjligheter på BandLab.

 

Split screen med DaVinci Resolve

Många ensembler vill skapa split screen -video, där alla medlemmar syns medan de musicerar. Med gratisprogrammet DaVinci Resolve är det lätt att skapa sådana videon. Editeringsarbetet med de olika inskickade filmfilerna kan vara krävande, men slutresultatet är bra, oavsett kvaliteten på de enskilda filerna. Detta arbetssätt kräver inte att många musiker samlas på ett ställe samtidigt, filerna kan skickas in från olika håll och under olika tider. Man kan också göra split screen video ensam och sjunga eller spela in alla filer.  

 

Tutorial för split screen video med DaVinci Resolve 16

 

Text och video: Carita Lagerspetz  

Populära taggar

113, 114, 21

Grunderna i serieteckning

Börja med serieteckning nu! läs mera »

41, 112, 97, 21

Peppes studio – DOKUMENTERING

Peppe ger tips på hur man kan ta bra foton… läs mera »

109, 110, 111, 100, 97, 21

Peppes studio – KOL, BLYERTS & GRAFIT

Lär dig olika tekniker med blyertspenna, kol och grafit med… läs mera »

106, 107, 108, 100, 97, 21

Peppes studio – AKVARELL & GOUACHE

Undersök akvarellens och gouachens möjligheter med Peppe i Peppes studio. läs mera »

105, 97, 21

Peppes studio – FÄRGPENNOR

Bekanta dig med färgpennornas möjligheter med Peppe i Peppes studio läs mera »

101, 102, 103, 104, 100, 97, 21

Peppes studio – KRITOR

Lär dig att rita med olika sorts kritor med Peppe… läs mera »

97, 98, 99, 100, 21

Peppes studio- BLÄCK & TUSCH

Bekanta dig med olika sätt att rita och måla med… läs mera »

54, 61, 94, 95, 96, 24, 21

Google Earth – Kraftigt verktyg för utforskande av stadsplanering och arkitektur

Google Earth fungerar utmärkt som verktyg då man jobbar med… öppna länken »

79, 80, 85, 86, 22

Musikteknologi – Redskap för kreativt tänkande

Förutom studioprogram finns det också andra slags online-musikprogram att experimentera… läs mera »

79, 80, 81, 82, 83, 84, 22

Musikteknologi – Digitalt musikskapande

Digitalt musikskapande är ett steg ut i mediernas värld. Musik… läs mera »