Med lyrik avser man i de här sammanhangen låtens text. Texten är en viktig del av en låt, vissa fastnar mer för den än för själva musiken. Andra tänker tvärtom; de fastnar mer för musiken än för texten, men texten är viktig för att åhörarna ska känna igen sig i en låt. 

Man kan skapa låttexter så att man skriver texten före musiken, men man kan också skriva en text till en färdig melodi. Jag brukar variera lite hur jag gör, men ofta skriver jag lite text före jag tar itu med musiken. 

 

TEMA OCH METAFOR

I popmusik brukar lyriken ha teman som många kan relatera till: kärlek, relationsproblem, känslor m.m. Lyriken kan också ta del i samhälleliga diskussioner som jämställdhet, rasism eller miljöfrågor. Att skriva om fenomen som tangerar en själv kan vara ett bra sätt att skriva texter; att sätta ord på saker som man upplevt eller känner. Detta behöver inte betyda att man alltid behöver skriva om något ”seriöst” ämne, på samma sätt kan man skriva om t.ex. fester eller om att ha kul med vänner. Man behöver inte heller alltid skriva om sig själv, ibland kan man sätta sig in i någon annans situation och försöka skriva ur den människans synvinkel.  

 

Exempel att lyssna på: 

Drivers Licence-Olivi Rodrigo 

Waiting on the world to change- John Mayer

Run the world (Girls)- Beyoncé

Fundera: Hurdana teman finns det i dessa låtar? 

 

Metaforer är uttryck som saknar jämförelseord (t.ex. som eller liksom). Metaforer skapar bilder. Man kan säga att en metafor är en konkret sak som står för något annat. I låten Walking on sunshine finns meningen “I’ m walking on sunshine”. På riktigt kan ju ingen gå på solskenet men som metafor för känslan av eufori och att vara glad fungerar det bra. 

→ Hittar du metaforer i låtarna ovan? 

 

En viktig del av lyrikskrivandet är att hitta på nya sätt att uttrycka saker. Det har skrivits massvis med låtar som handlar om att vara förälskad, hur kan man då säga “Jag älskar dig” på helt nytt sätt? Att hitta ett eget sätt att skriva lyrik på är något som varje låtskrivare ständigt strävar. 

Läs Averagekid Lukes tankar om lyrikskrivning:  https://svenska.yle.fi/a/7-10023718 

 

Exempel

Refräng av  Gjord av sten-Veronica Maggio, 0:55 

(Siffrorna inom parentes är antalet stavelser i meningen. Detta för att gestalta formen, vilket i behandlas  texten nedan) 

Jag är kanske gjord av sten (7)

Jag vet inte hur man gör (7)

Hur man förändras (5)

Jag vill bara följa med (7)

Det du sa är allt jag hör (7) 

Jag är kanske ändå gjord av sten (9) 

 

• Metafor: Gjord av sten 

• En sten är orörlig→ kan inte förändras

• En sten känner ingenting 

• Kanske man trampar på stället hela sitt liv? 

• Någon annan innebörd? 

 

FLYT OCH FONETIK 

Med fonetik menar man hur texten låter fonetiskt, dvs. hur talljuden låter och hur man uppfattar dess konsonanter och vokaler. I lyriksammanhang betyder det egentligen hur texten “känns i munnen” och hur den flyter. Detta kan du gestalta genom att läsa en text högt och försöka känna efter hur det känns om du ändrar på ordföljden. Speciellt i rap är det här en viktig faktor. Testa med att byta ordföljd i texten nedan och se hur det ändrar på textens flyt!

I samband med flyt och fonetik är det också viktigt att fundera på rim. Rim har en stor inverkan på hur texten flyter och låter. I låttexter brukar det sällan enbart finnas slutrim (jämför med engelskans Perfect rhyme). Istället använder man exempelvis alliterationer (ljudliknelser i början på ordet t.ex. rim och reson) eller assonanser (ofullständiga rim t.ex. gård- såg, ordens slut låter ganska lika). 

 

Exempel

Vi vinner med hjärtat- Lune & Silvana Imam,  Vers 2, 01:26 

Okej, lyssna

Ey, flow som en fjäril, (5)

sting som en mamba (5)

Flyger som Mondo, (5)

sprinter som pantra (5) 

Virar oss framåt, (5)

aldrig vill backa (5)

Siktar mot stjärnor (5)

och tänder vår fackla (5)

 

• Starkt flyt i första två meningarna. Texten får rytm av uppbyggnaden ”som en fjäril, som en mamba” och i andra meningen ”som Mondo, som pantra”. 

• Flow som en fjäril→ kan ses som en alliteration 

• Mamba/ pantra→ assonans 

• Backa/ fackla → assonans 

• Siktar mot stjärnor—> allitteration 

• Samma flyt i dessa fyra meningar, vilket påverkas av att antalet stavelser samma i alla meningar

• I slutet på varannan mening finns: mamba, pantra, backa och fackla→ assonanser 

• För att få ett bättre flyt tar låtskrivarna friheten att ändra på ord, t.ex. panter blir pantra då det rimmar bättre med mamba.

 

Ey, ge mig mera liv, ge mig jag vill ha (10)

Blod, svett, tårar är mitt segertal (9)

Rakt av G i mitt DNA (8)

Tiotusen timmar, ger er allt jag har (11) 

 

• Rytmiken byter från första delen av versen, flytet ändrar

• Olika antal stavelser i varje mening

• Assonanser i slutet på meningarna 

 

Ey, inga armbågar, (5)

skjuter bara pil och regnbågar (9)

Över taggtrådar, ey (5)

Slutna ögon, bara guldtårar (9)

Tar en klunk, skålar (5)

med pokalen och vrålar (7)

 

• Återigen en annan rytmik, flytet ändrar

• Varannan mening har samma antal stavelser

• Slutrim i alla meningar

 

FORM

Lyriken brukar ofta följa en viss form, speciellt poplyrik. Med form menar jag exempelvis antalet stavelser i meningarna (kallas också för lines från engelskan)  Kolla exemplet nedan. Antalet stavelser står inom parentes. 

 

Exempel

 Sommaren är kort-Tomas Ledin, Refräng del 1, 0:45 

Som-ma-ren är kort (5)

Det mes-ta reg-nar bort (6)

Men nu är den här (5)

Så ta för dig (4)

Solen ski-ner i-dag (6)

Refräng del 2

Hös-ten kom-mer snart (5)

Det går med vin-dens fart (6)

Så lys-sna på mig (5)

So-len ski-ner (4)

Kan-ske ba-ra i-dag (6)

 

• Antalet stavelser är lika i båda delarna av refrängen

• Första och andra meningen rimmar med varandra

 

Låtar brukar ha en viss form (t.ex. vers-refräng-vers-refräng). Läs mer om låtform här. Lyriken brukar också ha en funktion beroende på vilken del av låten det är fråga om. 

 

• Versen brukar beskriva, ge konkreta bilder för lyssnaren. Fundera på frågorna: vad, vem, hur? 

• Prechoruset binder ihop vers och refräng 

• Refrängen är den del som repeteras, åtminstone i en poplåt. När man skriver en poplåt kan man tänka sig att lyssnaren ska kunna förstå vad låten handlar om genom att enbart lyssna på refrängen. Låtens tematik framkommer ofta bäst just i den. 

• Andra versen beskriver också temat, men kan komma med ny information eftersom vi redan har hört refrängen en gång. Man kan tänka sig att andra versen kastar ett nytt ljus på refrängen, så andra refrängen får en nivå till!

• Ifall det finns en bridge, kan den exempelvis innehålla en ny vinkling på temat. Tänk lika som med vers 2, att sista refrängen får ytterligare en ny nivå. 

Exempel

Genomgång av hela låten Gjord av sten av Veronica Maggio

(tema och metafor, flyt och fonetik samt form.). 

Morgondimma ser jag nästan (8)

aldrig vila över någon (8)

grönskande förtrollad sommaräng (9)

 

Molnen ser jag bara mellan hustak (10)

men jag önskar att jag  (6) 

nångång lyfter blicken för att se (9)

 

Fåglarna försvinner bort i fjärran  (10)

och jag tänker ofta tanken (8) 

att jag borde följa med (7) 

 

Men allt jag ser är asfalt, grus och bilar (11) 

Och jag stannar alltid kvar (7) 

för jag är ändå gjord av sten (8) 

 

Metafor:

• Att hon aldrig ser morgondimman kan kanske tyda på att hon vaknar sent. 

• Första meningen kan också syfta på ”grönskande förtrollad sommaräng”. Hon ser tråkiga färger, grus och asfalt och som hänger ihop med låtnamnet ”Gjord av sten”. Man får känslan av att hon gärna skulle se grönskande ängar (=kan också tolkas som livskraft medan grus och asfalt är gråa och tråkiga).  

• Hon ser molnen bara mellan hustak. Hon ser inte upp utan ner. Kanske hon inte mår så bra? 

• Hon är inte nöjd med sin tillvaro eftersom hon vill bort. 

• Hon vill bort, men lyckas inte göra det. Hon har svårt för att fatta beslut. Kan också betyda att hon vill göra nya beslut i livet, men har fastnat på ställe. 

 

Flyt och fonetik: 

• Det finns mycket text och texten rullar naturligt med rytmen. 

• Orden som är understreckade är assonanser  och finns på samma ställe i frasen.

• Ganska lite rim. 

 

Form: 

• Olika antal stavelser, men låter ändå naturligt och så att de följer ungefär samma form.

• Jag delar meningarna enligt melodin, vilket gör att meningarna bryts mitt i. 

• Som det ofta är med verser uppstår konkreta bilder hos lyssnaren när hen hör refrängen. Svarar på frågorna: Vad? Hur? Vem? 

 

Refräng:

Jag är kanske gjord av sten (7)

Jag vet inte hur man gör (7)

Hur man förändras (5)

 

Jag vill bara följa med (7)

Det du sa är allt jag hör (7) 

Jag är kanske ändå gjord av sten (9) 

 

Metafor 

• Metafor: Gjord av sten 

• En sten är orörlig → kan inte förändras

• En sten känner ingenting 

• Versen beskriver en deppig känsla som fortsätter i refrängen. Texten i versen stöder tanken om att hon skulle vilja ha en förändring, men inte kan nå den eftersom något håller henne kvar på stället.

 

Flyt och fonetik: 

• Versen har mycket text, mindre i refrängen. Flytet ändrar i refrängen. 

• Allianser och helrim

 

Form: 

• Refrängen har två likadana delar men med olika texter. 

• Delarna har samma antal stavelser, förutom sista meningen som är olika första och andra gången.

• Låtnamnet repeteras flera gånger i refrängen.

• Genom att enbart läsa refrängtexten uppfattar man både låtens innehåll och tematiken. 

• Det kommer med en ”du”-person i texten. Är det en annan person som har fått henne att känna sig att hon är gjord av sten? 

 

Vers 2: 

Jag litar väldigt sällan på nån (9)

annan särskilt dom som inte  (8) 

röker och som lever som dom lär (9)

 

Folk som inte alls har några (8)

laster har jag svårt att sluta (7) 

syna tills jag hittat vad dom är (9)

 

Vet att det är nått som står i (8)

 vägen för att jag ska välja (8)

bort det som förtrollar och förtär (9)

 

Ingen orkar fråga sig i (8)

mörkret, halft i sömnen, halft i (8)

drömmen, varför allting är så här? (9)

är så här? (3) 

 

Metafor 

• Hon litar inte på människor som inte har laster. Understryker det att hon inte mår bra. Kan också tolkas som att hon tänker att alla har laster, men att de som inte öppet berättar om dem är opålitliga. 

• Varför litar hon inte på människor? Är hon sviken av någon? 

• Förtrollar och förtär→ Något som lockar men ändå inte är bra för henne. Kärlek? 

• Mörkret, sömnen, drömmen→ ger känslan att hon är deppig. 

• Det är svårt att göra förändringar i livet om man känner sig dålig→ “ingen orkar fråga sig…”

 

Flyt och fonetik: 

• Liknande som första versen 

• Assonanserna alltid på versdelens sista rad. Samma antal stavelser alltid i den meningen.

• Förtrollar och förtär→ allitteration 

 

Form: 

• Olika antal stavelser 

• Andra refrängen får nu en ny innebörd.  På vilket sätt ändrar refrängens innebörd efter andra versen? 

 

Bridgen: 

Du får mig att vänta vid ditt fönster (10)

Väcka dina grannar (6)

Skriva på din vägg (5) 

 

Det är faktiskt inte som du tänker (10)

Att jag alltid ångrar (6) 

om och om igen (5) 

 

Tema och metafor: 

• Här berättas mera om du-personen, som nämns i refrängen 

• Är det kanske ett kärleksdrama?

• Kanske du-personen inte längre vill hålla kontakt? 

• Att jag alltid ångrar→ har hon ändrat sig flera gånger tidigare? Eller ångrar hon sig nu så mycket att hon aldrig kan gå vidare utan stannar kvar? 

 

Flyt och fonetik: 

• Annorlunda rytm i texten jämfört med versen och refrängen 

• Assonanser i två första meningarna 

 

Form: 

• Två likadana delar i bridgen (ex. antalet stavelser är lika i första meningen, samma i andra osv.) 

• En ny innebörd i berättelsen, nu kommer det mera om du-personen 

• I refrängen säger hon “det du sa är allt jag hör”.  Vad har du-personen sagt? 

 

 

 

 

Populära taggar

132, 170, 173, 174, 24

Årets ”floppar”, en kommentar till Årets toppar inom visuell kommunikation!

Varje år välj årets toppar ”Vuoden huiput” inom visuell kommunikation!… öppna länken »

24, 179, 51, 21

Wikimedia Commons – En skattkista av digitala bilder och annat mediamaterial

Wikimedia Commons är ett massivt digitalt arkiv med bilder och… öppna länken »

24, 64, 46, 175, 176, 177, 178, 21

Yle Vetamix – Konsthistoria från stenålder till nutid

“Häng med i serien om olika epoker inom konsthistorien, från… öppna länken »

24, 172, 21, 22

Fyrk.fi – Ger en överblick över bidrag och stipendier som går att ansöka om

På Fyrk.fi hittar man alla olika bidrag och stipendier som… öppna länken »

170, 132, 168, 24

Grafia ry

Intresseorganisation för visuell kommunikation Grafia ry öppna länken »

24, 122, 168, 171, 21

Illustratörerna i Finland r.f.

Illustratörerna i Finland r.f. representerar finska illustratörer och för deras… öppna länken »

24, 54, 162, 61, 168, 21

Archinfo – Finska arkitekturens fanbärare

Archinfos verksamhet fokuserar på tre nyckelområden: att öka den allmänna… öppna länken »

24

Book Cover Archive – Mer än 1000 intressanta bokomslag

En fantastisk resurs med mer än 1000 intressanta bokomslag. Fokus… öppna länken »

24, 50, 169, 139, 21

Koulukuvis – Lärostoff från bildlärare till bildlärare

Koulukuvis erbjuder ett gediget material som man kan använda som… öppna länken »

24, 125, 165, 166, 21

Pixelanimation i Piskel

Piskel är ett gratis webläsarbaserat program där man kan göra… öppna länken »