Metoden som används här handlar om att lägga till redigerbara element på en skärmdump i en powerpoint/google slides. Då kan den studerande fylla i textrutor, flytta på olika element eller rita in streck i presentationen. Sedan kan den studerande lätt lämna in materialet. 

Metoden lämpar sig speciellt för att digitalt ersätta liknande uppgifter på papper, eller för att snabbt och enkelt undersöka och åskådliggöra olika svarsalternativ genom att flytta på element, som också kan flyttas tillbaka. 

Tipsen här är inte till för att konkurrera med läroboksförfattare eller öka på lärarens börda, utan att visa på möjligheter som redan finns tillgängliga. 

 

Tutorial för att göra interaktiva presentationer i Microsoft Powerpoint

Tutorial för att göra interaktiva presentationer i Google Slides

Text och video: Carita Lagerspetz 

 

 

Populära taggar

79, 80, 85, 86, 22

Musikteknologi – Redskap för kreativt tänkande

Förutom studioprogram finns det också andra slags online-musikprogram att experimentera… läs mera »

79, 80, 81, 82, 83, 84, 22

Musikteknologi – Digitalt musikskapande

Digitalt musikskapande är ett steg ut i mediernas värld. Musik… läs mera »

76, 78, 22

Interaktivt material med Microsoft PowerPoint och Google Slides

Både Microsoft Powerpoint och Google Slides kan vara användbara verktyg… läs mera »

77, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 22

Utveckla spelförmåga – Bandkunskap

Tutorialerna presenterar de vanligaste ackorden och grundkompen på fem olika… läs mera »

22, 21, 76, 24

SFV:s idébank för distansundervisning

I april 2020 samlade Svenska Folkskolans vänner in tips för… öppna länken »

22, 75, 68, 24

SLS – Finlands svenska folkdiktning

Det av Svenska Litteratursällskapet i Finland utgivna verket Finlands svenska… öppna länken »

70, 71, 74, 22

Symfoniorkestern i fokus

Symfoniorkestern och dess instrument, olika musikstilar och genrer ingår i… läs mera »

73, 72, 22, 24

Presentation av Musikhuset

Följ med på en rundvandring i Musikhuset i Helsingfors. Ida… öppna länken »

22, 70, 71, 24

Presentation av orkesterinstrument

Symfoniorkesterns instrument presenteras av Nicke Lignell tillsammans med Konstuniversitetets orkester… öppna länken »

24, 68, 22

Lirarna – folkmusik för skolan

Wegelius Folkmusik-Lirarna inspirerar kring folkmusik. De har gett ut metodhandböcker… öppna länken »